LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Baltijos šalių istorija

Baltijos šalių istorija (išankstinis priėmimas)

Valstybinis kodas
6211NX051

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis.
Paskaitos vyksta pagal individualiai sudarytą planą.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
43,47 Eur

Metinė studijų kaina
2608 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46) 39 88 06, (8 46) 39 85 21
(8 46) 39 88 05
briai@ku.ltstudijos.briai@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt