LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Profesinės studijos

Pedagogika

Valstybinis kodas
6310MX009

Įgyjama kvalifikacija
Pedagogas

Studijų trukmė
1 m. – nuolatinės; 1,5 m. – ištęstinės.

Studijų tvarkaraštis

  • Sesijinis (nuolatinės studijos). Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.
  • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
Nuolatinės – 10 vf; ištęstinės – nėra.
Valstybės finansuojamų paskirstymas pagal ugdymo dalykų grupes:
— matematikos ir informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo sričių dalykų mokytojai – 4 vf;
— kalbų, socialinio ugdymo sričių dalykų mokytojai – 4 vf;
— kitų ugdymo sričių dalykų mokytojai – 2 vf.

Studijų programos apimtis kreditais
60

Kredito kaina 
43,23 Eur

Metinė studijų kaina
2595 Eur (nuolatinės studijos), 1730 Eur (ištęstinės studijos)

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkio ir papildomų balų suma:

  • vienas balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje;
  • du balai prie konkursinio balo pridedami, turintiems mokyklos ar savivaldybės rekomendaciją, kurioje nurodomas specialisto poreikis konkrečiai darbo vietai mokykloje.

Jei stojantysis į profesines studijas turi ir darbo stažą, ir rekomendaciją, papildomi balai sumuojami.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Tęstinių studijų institutas

Vilhelmo Berbomo  g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 71
(8 46) 39 85 72
tsi@ku.lt

 

Andragogikos katedra
Vilhelmo Berbomo  g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 82
ak.tsi@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt