LT   |   EN      Mano KU   |   
Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikata

Valstybinis kodas
612A60004

Įgyjama kvalifikacija
Visuomenės sveikatos bakalauras

Studijų trukmė
2,5 m. – ištęstinės.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
30 Eur

Metinė studijų kaina 
1440 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę sveikatos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.
Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
(8 46) 39 85 52
administratorius.svmf@ku.lt

 

Visuomenės sveikatos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 60
vsk.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt