LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinis darbas

Socialinis darbas

Valstybinis kodas
612L50002

Įgyjama kvalifikacija
Socialinio darbo bakalauras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
21,42 Eur

Metinė studijų kaina 
1285 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę:

  1. socialinio darbo ar socialinės pedagogikos aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas,
  2. kitas socialinių ar ugdymo studijų krypčių grupių studijų programas.
    Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
(8 46) 39 85 52
administratorius.svmf@ku.lt

 

Socialinio darbo katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 64
sdk.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt