LT   |   EN      Mano KU   |   
Radiologija

Radiologija

Valstybinis kodas
612B82001

Įgyjama kvalifikacija
Radiologijos bakalauras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
33 Eur

Metinė studijų kaina 
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę:

  1. medicinos technologijų studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas,
  2. kitas sveikatos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas ir turintys rentgeno (radiologijos) pagrindų mokymo programos pažymėjimą.

Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
(8 46) 39 85 52
administratorius.svmf@ku.lt

 

Medicinos technologijų katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 37
mtk.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt