LT   |   EN      Mano KU   |   
Vaikystės pedagogika

Vaikystės pedagogika

Valstybinis kodas
612X11002

Įgyjama kvalifikacija
Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras, auklėtojas

Studijų trukmė
2 m. – ištęstinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
37,90 Eur

Metinė studijų kaina 
2274 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Dalis studijų programos vykdoma nuotoliniu būdu.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę edukologijos krypties aukštojo mokslo studijas arba kitos krypties aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 24
pk.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt