LT   |   EN      Mano KU   |   
Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 30 ECTS kreditų.

Kredito kaina
15 Eur

Studijų kaina
450 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis nuo 8.20 val. iki 16.50 val.

Magistrantūros studijų galimybės
Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija
Profesinė etika ir etikos auditas

 

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Filosofijos ir kultūrologijos katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 17
fkk.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt