LT   |   EN      Mano KU   |   
Fortepijono pedagogika

Fortepijono pedagogika

Valstybinis kodas
6211MX039

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
1560 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Be stojamojo egzamino

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas 2016 m. arba 2017 m. pagal atitinkamas programas.

Su stojamuoju egzaminu

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas pagal muzikos krypties ar meno pedagogikos šakos studijų programas.

Stojamasis egzaminas

Meninių įgūdžių tikrinimas: atmintinai paskambinti laisvai pasirinktą ne mažiau kaip 20 min trukmės solinę programą. Privalomas 1 virtuozinis kūrinys.
Pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais, kurio metu tikrinamas gebėjimas vertinti fortepijono meno reiškinius ir pasirengimas moksliniam darbui.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas stojantiems be stojamojo egzamino apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas stojantiems su stojamuoju egzaminu apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Tx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, T – stojamojo egzamino įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34
mk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt