LT   |   EN      Mano KU   |   
Dramos režisūra

Dramos režisūra

Valstybinis kodas
6211PX032

Įgyjama kvalifikacija
Menų magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
90

Kredito kaina
67 Eur

Metinė studijų kaina
4020 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama studijas vykdyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Be stojamojo egzamino

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas 2017 m. arba 2018 m. pagal atitinkamas programas.

Su stojamuoju egzaminu

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas pagal teatro ir kino, šokio, lietuvių filologijos ir menotyros krypčių studijų programas.

Stojamasis egzaminas

Profesinis tikrinimas: režisūros ir teatro istorijos žinių patikrinimas (žodžiu), režisūrinio projekto pristatymas (žodžiu).

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas stojantiems be stojamojo egzamino apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas stojantiems su stojamuoju egzaminu apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Tx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, T – stojamojo egzamino įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Teatro katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 40
tk.ma@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt