LT   |   EN      Mano KU   |   
Atlikimo menas

Atlikimo menas (specializacijos – choro dirigavimas, dainavimas, džiazo ir populiarioji muzika, liaudies muzika, pučiamųjų ir styginių muzika)

Valstybinis kodas
6211PX030

Įgyjama kvalifikacija
Menų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
106,43 Eur

Metinė studijų kaina
6386 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos
Choro dirigavimas, dainavimas, džiazo ir populiarioji muzika, liaudies muzika, pučiamųjų ir styginių muzika

Papildoma informacija
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama studijas vykdyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Be stojamojo egzamino

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas 2017 m. arba 2018 m. pagal atitinkamas programas.

Su stojamuoju egzaminu

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas pagal muzikos krypties ar meno pedagogikos šakos studijų programas.

Stojamasis egzaminas

Choro dirigavimo specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: diriguoti du skirtingo stiliaus, charakterio chorinius kūrinius pagal bakalauro baigiamojo egzamino reikalavimus.
Po egzamino vyksta motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.

Dainavimo specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: atlikti vieną baroko epochos ariją, dvi operų ar operečių arijas, vieną lietuvių ir vieną užsienio kompozitorių originalius kūrinius.
Po egzamino vyksta motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.

Džiazo ir populiariosios muzikos specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: atlikti ne mažiau kaip 20 min trukmės solinę programą (svingo, bibopo, bliuzo, baladės ar pramoginės muzikos stiliaus kūrinius).
Po egzamino vyksta motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.

Liaudies muzikos specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: pagroti stambios formos kūrinį ir dvi skirtingo charakterio pjeses.
Po egzamino vyksta motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.

Pučiamųjų ir styginių muzikos specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: pučiamiesiems – atlikti stambios formos kūrinį ir dvi skirtingo charakterio pjeses, styginiams – pagroti polifoniją, stambios formos kūrinio I arba II ir III dalis ir dvi skirtingo charakterio pjeses, dirigentams – padiriguoti stambios formos kūrinį ir (žodžiu) išsamiai jį išanalizuoti.
Po egzamino vyksta motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas stojantiems be stojamojo egzamino apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas stojantiems su stojamuoju egzaminu apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Tx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, T – stojamojo egzamino įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34
mk.ma@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt