LT   |   EN      Mano KU   |   
Laivyno techninė eksploatacija

Laivyno techninė eksploatacija

Valstybinis kodas
6211EX067

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės; 2 m. – ištęstinės.

Studijų tvarkaraštis

  • Dieninis (nuolatinės studijos).
  • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų programos apimtis kreditais
90

Metinė studijų kaina
2760 Eur (nuolatinės studijos), 2070 Eur (ištęstinės studijos)

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Į nuolatines studijas priimami asmenys, turintys:

  1. technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį,
  2. kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą,
  3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Į ištęstines studijas priimami asmenys, turintys:

  1. technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį,
  2. kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą,
  3. baigę laivų energetinių įrenginių eksploatavimo ir jūrų laivavedybos aukštojo mokslo koleginių studijų programas,
  4. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Asmenims, baigusiems laivų energetinių įrenginių eksploatavimo ir jūrų laivavedybos aukštojo mokslo koleginių studijų programas, studijų metu būtina išklausyti 30 kreditų papildomų studijų dalykų.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Jūrų inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt