LT   |   EN      Mano KU   |   
Anglų ir kita užsienio (vokiečių / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Valstybinis kodas
6211NX050

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
48,60 Eur

Metinė studijų kaina
2916 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Papildoma informacija
Vokiečių, prancūzų kalbų grupės formuojamos įstojus.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Europos kalbų katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 11
ekk.humf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt