LT   |   EN      Mano KU   |   
Profesinės studijos

Tęstinių studijų institutas

Pedagogika

Valstybinis kodas
6310MX009

Įgyjama kvalifikacija
Pedagogas

Studijų trukmė
1,5 m. – ištęstinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų programos apimtis kreditais
60

Kredito kaina
37,90 Eur

Metinė studijų kaina
1516 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkio ir papildomų balų suma:

  • vienas balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje;
  • du balai prie konkursinio balo pridedami, turintiems mokyklos ar savivaldybės rekomendaciją, kurioje nurodomas specialisto poreikis konkrečiai darbo vietai mokykloje.

Jei stojantysis į profesines studijas turi ir darbo stažą, ir rekomendaciją, papildomi balai sumuojami.

Tęstinių studijų institutas
Sportininkų g. 13, 92249 Klaipėda
(8 46) 39 85 71
(8 46) 39 85 72
administracija.tsi@ku.lt

 

Andragogikos katedra
Sportininkų g. 13, 92249 Klaipėda
(8 46) 39 85 82
ak.tsi@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt