LT   |   EN      Mano KU   |   
Vaidyba

Vaidyba

Kas tai?

Jeigu tau patinka būtų scenoje, vesti renginius, pasakoti įvairias istorijas ir svajoji būti teatro ar kino aktoriumi, rinkis vaidybos studijų programą, kurios tikslas – parengti profesionalius aktorius, galinčius kurti vaidmenis teatre ar kine, kūrybingai organizuoti savo darbą ir bendradarbiauti kūrėjų komandoje.


Valstybinis kodas
6121PX047

Įgyjama kvalifikacija
Menų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
3180 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Papildomi kriterijai
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Stojamasis egzaminas

Vaidybos egzaminą sudaro trys turai ir pokalbis:

I turas. Atmintinai perskaityti eilėraštį, pasakėčią, prozos ištrauką; padainuoti, pašokti (pagal egzaminatorių pateiktą muziką), pagroti (jei moka). Šiame ture egzaminatoriai vertina stojančiojo gebėjimą suprantamai bei įtaigiai perteikti klausytojams pasirinkto kūrinio mintis; kūno plastiką; ritmo pojūtį.

II turas. Atlikti sceninį etiudą (remiantis savo gyvenimiška patirtimi) ir kitas egzaminatorių duotas užduotis. Šio turo metu egzaminatoriai vertina stojančiojo sceninio veiksmo tiesos pojūtį, vaizduotę bei išmonę.

III turas. Parodyti nedidelės apimties grupinį etiudą pagal egzaminatorių duotą temą. Šiame ture tikrinami aktoriniai gebėjimai, išradingumas, fantazija. Šiame ture stojantysis žodžiu pateikia pasirinkto lietuvių arba pasaulinės dramaturgijos kūrinio analizę: nusako jo temą, idėją, konfliktą, svarbiausius įvykius; apibūdina veikėjus ir jų siekiamybes.

Pokalbis. Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo meno, kultūros reiškinių bei visuomenės gyvenimo problemų suvokimas; studijų programos pasirinkimo motyvacija.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas:

 • į valstybės finansuojamas studijų vietas  ne mažesnis kaip 3;
 • į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ne mažesnis kaip 3.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Gali dirbti teatro ir kino aktoriais, televizijos ir radijo diktoriais, koncertų ir renginių vedėjais, meninių programų skaitovais; gali inicijuoti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius kultūros projektus valstybinėse ir privačiose kultūros įstaigose.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Teatro katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 40
 tk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt