LT   |   EN      Mano KU   |   
Statinių ir parkų restauravimas

Statinių ir parkų restauravimas

Kas tai?

Tai inžinerinio pobūdžio su vyraujančiais meninės kūrybos komponentais programa, kurios absolventai yra universalaus profilio specialistai, turintys kultūros paveldo, architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio dizaino žinių, galintys dirbti su miestų, rajonų bendraisiais planais, kurti viešąsias erdves, senamiesčių ir urbanistinių kompleksų restauravimo projektus, aikštes, skverus, želdynus, rengti detaliuosius planus, individualius projektus. Gali dirbti su svarbiais urbanistiniais projektais, įgyvendinti kultūrinio kraštovaizdžio, istorinių parkų ir aplinkosauginius projektus.


Valstybinis kodas
6121EX071

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
3180 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

 

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas:

 • į valstybės finansuojamas studijų vietas  ne mažesnis kaip 3;
 • į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ne mažesnis kaip 3.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventai savarankiškai ar architektų ir urbanistų kūrybinėse grupėse rengia istorinių parkų, kultūros paveldo objektų restauravimo projektus, dirba savivaldybių, nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, mokslo įstaigose, architektūrinio, istorinio kraštovaizdžio projektavimo įmonėse, konsultavimo įmonėse arba steigia savo įmones, kurios vykdo paveldosauginių pastatų, įrenginių architektūros, aplinkos planavimo ir dizaino, interjero, parkų restauravimo, priežiūros ir daugelį kitų darbų. Specialistai ypač reikalingi nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimo įmonėse.

 

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Architektūros, dizaino ir dailės katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 31
 addk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt