LT   |   EN      Mano KU   |   
Šokio menas

Šokio menas

Kas tai?

Jeigu myli šokį, svajoji būti šokių grupės, studijos ar kolektyvo vadovu ir atlikėju, siūlome rinktis Šokio meno studijų programą, kurios tikslas – parengti plataus profilio šokio meno specialistą, turintį profesinei veiklai būtinas kompetencijas, šokio meno istorijos ir teorijos žinių, gebantį praktiškai taikyti įvairių šokio stilių metodikas, kurti šokius, inicijuoti šokio ugdymo privačią, projektinę veiklą.


Valstybinis kodas
6121PX040

Įgyjama kvalifikacija
Menų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Kredito kaina
53 Eur

Metinė studijų kaina
3180 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Studentams suteikiama galimybė rinktis Pedagogikos gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama studijas vykdyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Kiti pasiekimai konkursiniam balui
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
Brandos darbo įvertinimas.
Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.

Stojamasis egzaminas

Stojamųjų egzaminų ir konsultacijų tvarkaraštis

Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys:

 1. Lietuvių tautinis šokis. Vertinama pagal kriterijus: pagrindinių šokio stiliaus elementų, žingsnių ir jų derinių atlikimo techniką, ritmikos pojūtį, muzikalumą.
 2. Klasikinis šokis. Vertinama pagal kriterijus: pagrindinių šokio stiliaus elementų, judesių bei šuolių atlikimo techniką ir meninius gebėjimus.

Egzaminų metu tikrinami fiziniai ir muzikiniai duomenys. Pokalbis pasirinktos specialybės ir bendraisiais šokio meno klausimais.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,6.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventai gali dirbti šokių vadovais įvairiose kultūros įstaigose, atlikėjais ar meno vadovais mėgėjiškuose ir profesionaliuose šokių kolektyvuose bei masinėse šokių šventėse, inicijuoti šokio ugdymo privačią, projektinę veiklą ir naujų kolektyvų kūrimą. Pasirinkus gretutines pedagogikos studijas ir įgijus pedagogo kvalifikaciją, gali dirbti šokio mokytoju švietimo įstaigose.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Šokio katedra
K. Donelaičio a. 5, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 11
sk.ma@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt