LT   |   EN      Mano KU   |   
Režisūra

Režisūra

Kas tai?

Režisūros studijų programa skirta tiems, kurie domisi teatrinėmis veiklomis. Režisūros studijų programos absolventas yra kvalifikuotas specialistas, gebantis kurti spektaklius, organizuoti renginius, inicijuoti ir vykdyti režisieriaus kompetencijų reikalaujančias veiklas kultūros ir švietimo įstaigose, kritiškai mąstyti, analizuoti, vertinti ir įtakoti teatrinės aplinkos reiškinius.


Valstybinis kodas
6121PX044

Įgyjama kvalifikacija
Menų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Kredito kaina
53 Eur

Metinė studijų kaina 
3180 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. planuojama studijas vykdyti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Papildomi kriterijai
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
Brandos darbo įvertinimas.
Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.

Stojamasis egzaminas

Stojamųjų egzaminų ir konsultacijų tvarkaraštis

I turas. Atmintinai perskaityti eilėraštį, pasakėčią, prozos ištrauką; padainuoti, pašokti (pagal pateiktą muziką), pagroti (jei moka). Vertinami stojančiojo gebėjimai suprantamai bei įtaigiai perteikti kūrinio mintis; kūno plastiką; ritmo pojūtį.
II turas. Atlikti sceninį etiudą (remiantis savo gyvenimiška patirtimi) ir kitas užduotis. Vertinama sceninio veiksmo tiesos pojūtis, vaizduotė bei išmonė.
III turas. Sukurti ir parodyti nedidelės apimties grupinį etiudą su stojančiaisiais pagal duotą temą. Vertinami režisūrinio mąstymo, sceninės erdvės planavimo, organizaciniai gebėjimai; kūrybinio rašymo gabumai..
Pokalbis pasirinktos specialybės bendraisiais teatrinės kultūros klausimais.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,6.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventas gali dirbti vaikų, jaunimo ir suaugusių dramos kolektyvo režisieriumi kultūros ir švietimo įstaigose; renginių organizatoriumi, režisieriumi ir vedėju.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Teatro katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 40
tk.ma@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt