LT   |   EN      Mano KU   |   
Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika)

Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika)

Kas tai?

Ši programa skirta tiems, kurie baigę muzikos mokyklas, gimnazijas ar kitas specialiąsias mokymo įstaigas nori tęsti profesines studijas, toliau gilintis į muzikos meną, tobulinti pasirinkto muzikos instrumento valdymą ir tapti profesionaliais muzikos atlikėjais. Šiuo metu pučiamųjų ir styginių studijų programa gali rengti smuiko, alto, violončelės, kontraboso, gitaros, fleitos, klarneto, fagoto, obojaus, valtornos, trimito, trombono, eufonijos specialistus.


Valstybinis kodas
6121PX039

Įgyjama kvalifikacija
Menų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
5160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų, rusų

Papildoma informacija
Studentams suteikiama galimybė rinktis „Pedagogikos” gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas (kaip egzamino dalis įskaitomas muzikologijos egzamino įvertinimas)* 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

* Neturintiems muzikologijos brandos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys.
Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Papildomi kriterijai
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Stojamasis egzaminas

Spec. instrumentas. Baigusiems konservatorijas spec. instrumentu (fleita, obojumi, klarnetu, saksofonu, trimitu, trombonu, tūba, mušamaisiais) reikia pagroti stambios formos kūrinio I arba II, III dalis ir pjesę. Nebaigusiems – dvi skirtingų stilių ir charakterių pjeses. Styginiais instrumentais (smuiku, altu, violončele, kontrabosu, gitara) reikia pagroti stambios formos I arba II, III dalis, 1 polifonijos dalį, 1 gamą, 1 etiudą ir 1 pjesę.
Pokalbis apie atliktų kūrinių autorius, jų kūrybą bei Lietuvos muzikinio gyvenimo aktualijas.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas:

 • į valstybės finansuojamas studijų vietas  ne mažesnis kaip 3;
 • į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ne mažesnis kaip 3.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventai galės dirbti operos teatrų, simfoniniuose, kameriniuose ar pučiamųjų orkestruose, kurti kamerinius ansamblius ir atlikti kamerinę muziką, dalyvauti įvairių stilių ar žanrų muzikiniuose projektuose. Absolventai dirba Klaipėdos kameriniame orkestre, Klaipėdos muzikiniame teatre, Telšių muzikos, Šilutės meno ir kitose mokyklose, styginių kvartete „Musica Libera“.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34, (8 46) 39 87 27
mk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt