LT   |   EN      Mano KU   |   
Atlikimo menas (džiazo ir populiarioji muzika)

Atlikimo menas (džiazo ir populiarioji muzika)

Kas tai?

Ši studijų programa yra vienintelė tokia Lietuvoje. Čia rengiami aukštos kvalifikacijos profesionalūs muzikos atlikėjai, gebantys atlikti džiazo ir populiariosios muzikos solo kūrinius, improvizuoti, muzikuoti pagrindiniu ir papildomu instrumentu, akompanuoti įvairios sudėties orkestruose ar ansambliuose, kurti ir realizuoti individualią muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu / balsu, vertinti džiazo ir populiariosios muzikos kūrėjų, atlikėjų bei savo asmeninės muzikinės veiklos kokybę.


Valstybinis kodas
6121PX039

Įgyjama kvalifikacija
Menų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
5160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų, rusų

Papildoma informacija
Studentams suteikiama galimybė rinktis „Pedagogikos” gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas (kaip egzamino dalis įskaitomas muzikologijos egzamino įvertinimas)* 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

* Neturintiems muzikologijos brandos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys.
Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Papildomi kriterijai
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Stojamasis egzaminas

Spec. instrumentas. Spec. instrumentu (fortepijonu, elektriniu pianinu, gitara, bosine gitara, pučiamaisiais, mušamaisiais) atlikti dvi skirtingų  charakterių džiazo pjeses arba du pramoginio žanro kūrinius.
Spec. instrumentu (vokalu) atlikti du skirtingo pobūdžio džiazo arba pramoginio žanro kūrinius.
Pokalbis pasirinktos specialybės ir bendraisiais muzikinės kultūros klausimais.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas:

 • į valstybės finansuojamas studijų vietas  ne mažesnis kaip 3;
 • į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ne mažesnis kaip 3.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventai galės dirbti atlikėjais įvairios sudėties muzikos kolektyvuose (orkestruose, ansambliuose), vadovauti kolektyvams, savarankiškai kurti savo grupes, dalyvauti įvairiuose projektuose, o pasirinkę pedagogikos gretutines studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją galės dirbti pedagoginį darbą. Profesionalios žinios, gebėjimai ir koncertinė praktika suteiks galimybę dirbti įvairiose kultūros ir švietimo institucijose. Absolventai dirba Palangos, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Klaipėdos Juozo Karoso  muzikos mokyklose, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, Klaipėdos Jaunimo centre, groja Kauno, Šiaulių, Vilniaus miestų bigbenduose.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34, (8 46) 39 87 27
mk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt