LT   |   EN      Mano KU   |   
Jūrų transporto inžinerija

Jūrų transporto inžinerija

Kas tai?

Laivų projektavimo ir statybos specializacijos tikslas – rengti specialistus, kurie gebėtų derinti mokslą ir kūrybą, inžineriją, technologiją, vadybą. Tokie specialistai sugeba projektuoti, konstruoti įvairių tipų laivus, kitus plūdriuosius ir stacionarius jūros inžinerinius įrenginius, pradedant jachtomis ir baigiant naftos gręžinių platformomis, išmoksta dirbti su specializuotais kompiuterių programų paketais. Laivo inžinerijos specialistas suvokia jūrinės technikos projektavimo esmę, išmano esminius technologijos mokslų principus, objektų plūdrumą, eigumą, stovumą ir kitas laivų jūrines savybes, laivo sandarą, projektavimo teoriją ir praktiką, projektų ir gamybos vadybą.

Jūrų transporto energetikos inžinerijos specializacijos tikslas – rengti specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir įdiegti transporte 4.0 Pramonės revoliucijos prasidėjusios Europoje koncepcijas – transporto technologinių sistemų, įrenginių priemonių viso „gyvavimo“ ciklo (nuo sukūrimo iki utilizavimo) sumanųjį automatizavimą bei automatizuotą valdymą.
Programos absolventai įgis bazinį jūrų inžinerijos krypties profesinį parengimą, sustiprintą ir praplėstą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, tokiomis kaip išmaniosios įterptinės sistemos, duomenų bazės ir informacinės sistemos, pramoninis daiktų internetas, išmanioji techninių sistemų priežiūra, planavimo ir valdymo informacinės technologijos.


Valstybinis kodas
6121EX063

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Kredito kaina
34 Eur

Metinė studijų kaina 
2040 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos
Laivų projektavimas ir statyba, jūrų transporto energetikos inžinerija

Papildoma informacija
Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas.
Brandos darbo įvertinimas.
Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,6.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Laivų projektavimo ir statybos specializacija
AB „Vakarų Baltijos laivų statykla“, AB „Vakarų laivų remontas“, UAB „Vakarų konstrukcijos“, UAB „Western Baltic Engineering“, UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“, UAB „Vakarų Centrinė Laboratorija“, UAB „Baltic Premator Klaipėda“, UAB „Vakarų Metalgama“, „Wärtsilä BLRT Estonia OU“, UAB „Alex Naval Group“, UAB „PTEC“, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos saugios laivybos administracija, Klaipėdos valstybinė kolegija.

Jūrų transporto energetikos inžinerijos specializacija
„BLRT GRUPP“ koncerno įmonėse, laivybos ir kruingo bendrovėse („DFDS Seaways“, „Boskalis“, „Uniteam Marine“), Lietuvos karinių jūrų pajėgų struktūrose, klasifikacinėse bendrovėse („Det Norske Veritas“, „Jūrų laivybos registras“), Lietuvos saugios laivybos administracijoje, dyzelinės technikos eksploatacijos ir remonto įmonėse („Marko Marin“, „Garant Safety“), vadovauja privačioms įmonėms (UAB „SMedia Group“, UAB „Globetransa“).

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Jūrų inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt