LT   |   EN      Mano KU   |   
Ekologija ir aplinkos valdymas

Ekologija ir aplinkos valdymas

Kas tai?

Ekologijos ir aplinkos valdymo studijų programa skirta tiems, kurie nori pažinti gamtą ir joje vykstančius procesus, nori suprasti, kaip veikia gamtinės sistemos, kaip gyvieji organizmai priklauso nuo aplinkos ir kaip gali patys ją keisti. Ekologų tiriamieji objektai yra įvairūs: nuo pačių smulkiausių mikroorganizmų bendrijų dirvožemio paklotėje ar vandens storymėje iki tūkstančius kvadratinių kilometrų besidriekiančių Baltijos jūros dugno dykumų. Moksliniu laivu „Mintis“ ir burlaiviu „Brabander“ galėsite ne tik įgyti tyrėjo darbo patirties jūroje, bet ir susipažinti su mus supančia jūrine aplinka, aplankyti kitas šalis ir miestus. Platūs katedros ir mokslininkų bendradarbiavimo ryšiai atveria puikias galimybes praktikoms ir stažuotėms Lietuvos bei kitų šalių mokslo institutuose ir verslo įmonėse.


Valstybinis kodas
6121DX015

Įgyjama kvalifikacija
Gyvybės mokslų bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
2040 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Biologija 0,4 brandos egzaminas
Chemija arba matematika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas:

 • į valstybės finansuojamas studijų vietas  ne mažesnis kaip 3;
 • į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ne mažesnis kaip 3.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos ir kitų Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose, mokslo centruose, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedroje, Aplinkos apsaugos ministerijos departamentuose, Lietuvos žuvininkystės tarnyboje prie LR Žemės ūkio ministerijos, Redingo universitete (Anglija), Cawthron institute (Nelsonas, Naujoji Zelandija), Lietuvos mokslo taryboje, Europos mokslinių tyrimų taryboje (Briuselis), Žemaitijos, Kuršių nerijos nacionaliniuose parkuose, regioniniuose parkuose, Lietuvos jūrų muziejuje, Klaipėdos m. valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriuje, Londono vandens tiekimo kompanijoje, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Philip Morris Lietuva“, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO, Klaipėdos valstybinėje jūrų uosto direkcijoje, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „Yazaki Wiring Technologies“.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Gamtos mokslų katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 13
gmk.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt