LT   |   EN      Mano KU   |   
Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos

Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos

Kas tai?

Tai studijų programa, skirta studijuoti anglų ir vokiečių / prancūzų kalbas. Ją baigusieji laisvai kalba angliškai ir vokiškai arba prancūziškai, išmoksta vertimo technikos ir metodų, turi žinių ne tik apie dabartines anglų ir vokiečių / prancūzų kalbas, jų istoriją, raidą, bet ir apie Vakarų Europos literatūrą, istoriją bei kultūrą. Studentai analizuoja kalbos reiškinius įvairiais lygmenimis, kuria ir redaguoja įvairių stilių bei žanrų tekstus, domisi studijuojamų kalbų kultūros reiškiniais, mokosi vertimo technikos, metodų, strategijų; keliauja Klaipėdos krašto angliškosios ir vokiškosios kultūros pėdsakais.


Valstybinis kodas
6121NX061

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
1879 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Papildoma informacija
Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko įvertinimą.
Vokiečių, prancūzų kalbų grupės formuojamos įstojus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4 brandos egzaminas
Istorija 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Užsienio kalba 0,2 brandos egzaminas

Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko įvertinimą.

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas:

 • į valstybės finansuojamas studijų vietas  ne mažesnis kaip 3;
 • į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ne mažesnis kaip 3.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Užsienio kalbų konsultantais įvairiose įstaigose (Klaipėdos m. savivaldybėje, Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, draudimo ir pramonės bendrovėse, turizmo informacijos biuruose, „Lietuvos jūrų laivininkystėje“, miestų ir regionų dienraščiuose, kultūros centruose, Europos Sąjungos institucijose); užsienio ryšių darbuotojais turizmo, pramonės, administravimo, švietimo, kultūros įstaigose; mokslinių, publicistinių, ekonomikos, grožinių tekstų vertėjais ir redaktoriais; gidais, kelionių vadovais.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Europos kalbų katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 11
ekk.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt