LT   |   EN      Mano KU   |   
Anglų ir vokiečių kalbos verslui ir profesijoms

Anglų ir vokiečių kalbos verslui ir profesijoms

Kas tai?

Tai tarpdisciplininė studijų programa, kuri apima dvi mokslo sritis – humanitarinius mokslus ir socialinius mokslus. Ji yra skirta parengti lingvistikos specialistus, kurie įgis ne tik lingvisto, bet ir tam tikras verslo vadybos kompetencijas. Kalbos mokymasis šioje programoje tiesiogiai siejamas su ta veiklos sritimi, kurioje kalbos žinios bus pritaikytos (kalba siejama su jos socialinėmis funkcijomis). Studentai įsisavina verslo diskursą, dalykinę terminiją ir vertimą lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis, geba teisingai panaudoti profesinį diskursą, suvokia kalbos funkcinio adekvatumo ir vertimo atveju funkcinio ekvivalentiškumo panaudojimo aspektus, taip pat išmano verslo vadybą bei komunikaciją ir geba prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios globalios aplinkos bendraujant ir bendradarbiaujant keliomis užsienio kalbomis įvairiose tarptautinio verslo organizavimo ir valdymo srityse.


Valstybinis kodas
6121NX003

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
1879 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Papildoma informacija
Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko įvertinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4 brandos egzaminas
Istorija 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Užsienio kalba 0,2 brandos egzaminas

Stojantieji vidurinio išsilavinimo dokumente privalo turėti anglų kalbos brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko įvertinimą.

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu.
Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas:

 • į valstybės finansuojamas studijų vietas  ne mažesnis kaip 3;
 • į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ne mažesnis kaip 3.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
  • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventai dirba tose srityse, kur reikalingos dviejų užsienio kalbų (anglų ir vokiečių kalbos) kompetencijos ir verslo vadybos žinios. Jie gali dirbti Lietuvos ir bendrose su užsienio šalimis įmonėse, kurių veikla susijusi su tarptautinio verslo kūrimu, valdymu ir plėtra. Absolventai gali tęsti studijas ar atrasti darbo galimybes Klaipėdoje, pvz., Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, vietinėse, tarptautinėse draudimo kompanijose, Klaipėdos miesto ir regiono turizmo informacijos biuruose, kultūros, švietimo informacijos centruose, Lietuvos jūrų laivininkystėje ir kitose jūrinėse organizacijose. Ši studijų programa sudaro sąlygas taikyti kompetencijas plačiąja geografine ir kultūrine prasme, neapsiribojant vien tik regiono poreikiais, ir dirbti bet kuriame kitame Lietuvos, Europos Sąjungos regione ar pasaulyje (tarptautinėse institucijose ar verslo įmonėse).

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Europos kalbų katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 11
ekk.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt