Radiologija

Valstybinis kodas
612B8201

Įgyjama kvalifikacija
Radiologijos bakalauras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys baigę:

  1. medicinos technologijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas,
  2. kitas biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo universitetines ar kolegines studijas ir turintys rentgeno (radiologijos) pagrindų mokymo programos baigimo pažymėjimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
(8 46) 39 85 52
administratorius.svmf@ku.lt

 

Medicinos technologijų katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 37
mtk.svmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016