Priėmimas į KU studijas » Priėmimas į aukštesniuosius semestrus

Asmenys, baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas Klaipėdos universitete, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas neuniversitetinių (baigusiems bent vieną neuniversitetinių studijų semestrą be akademinių skolų ir jei po studijų nutraukimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai), universitetinių pirmosios pakopos, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, stojimui reikalingus dokumentus gali pateikti

nuo 2016-12-05 iki 2016-12-21 (stojantys į ištęstines studijas ir pretenduojantys dalyvauti lyginio semestro žiemos sesijoje) ir
nuo 2016-12-05 iki 2017-01-23  (stojantys į nuolatinių studijų pavasario semestrą).

Dokumentai priimami Studijų skyriuje nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val. (Herkaus Manto g. 84, Rektoratas, 309 kab.).

 Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (pildomas atvykus);
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • akademinė pažyma arba studijų knygelė (jei studijuoja);
 • dalykų aprašai, jei studijuotos aukštojo mokslo koleginės studijos;
 • brandos atestatas ar kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
 • stojamosios studijų įmokos kvitas;
 • dokumentas, patvirtinantis vardo ir / ar pavardės keitimą (jeigu ne visi dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde).

Asmenys, studijuojantys valstybės finansuojamoje vietoje ir norintys keisti studijų programą, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266.
Ši tvarka galioja pradėjusiems studijuoti nuo 2009–2010 studijų metų.
Su studijų programos keitimo tvarka galima susipažinti čia.

Stojamoji studijų įmoka – 15 Eur.

Nuo mokesčio atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:

 • gimę 1992 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • gimę 1992 m. arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai;
 • kurių darbingumo lygis 0–45 %.

Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;
 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB DNB bankas, gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409, banko kodas – 40100, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

 

Informacija atnaujinta: Tuesday November 29th, 2016