Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 18 ECTS kreditų (baigusiems tos pačios studijų krypties (šakos) studijas), 60 ECTS kreditų (baigusiems kitos studijų krypties (šakos) studijas).

Studijų kaina
306 Eur (18 ECTS kreditų), 1020 Eur (60 ECTS kreditų)

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys baigę:

  1. reabilitacijos krypties ergoterapijos ir kineziterapijos šakos aukštojo mokslo kolegines studijas,
  2. medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines studijas ir turintys slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Tęstinių studijų institutas
Sportininkų g. 13, 92249 Klaipėda
(8 46) 39 85 71
(8 46) 39 85 72
administracija.tsi@ku.lt

 

Medicinos edukacijos katedra
Sportininkų g. 13, 92249 Klaipėda
(8 46) 39 85 87
mek.tsi@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016