Medijos ir komunikacija

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 31 ECTS kreditas (baigusiems tos pačios studijų krypties studijas), 41 ECTS kreditas (baigusiems kitos studijų krypties studijas).

Studijų kaina
434 Eur (31 ECTS kreditas), 574 Eur (41 ECTS kreditas).

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta vakarais darbo dienomis.

Magistrantūros studijų galimybės
Medijos ir komunikacija

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę komunikacijos krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines studijas arba baigę kitų krypčių aukštojo mokslo kolegines studijas ir turintys darbo žiniasklaidoje patirties.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Socialinių mokslų fakultetas
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 50
(8 46) 39 86 52
dekanatas.smf@ku.lt

 

Komunikacijų katedra
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 60
kk.smf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016