Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Valstybinis kodas
621B30004

Įgyjama kvalifikacija
Reabilitacijos magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
2520 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
Nėra

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. reabilitacijos krypties kineziterapijos ar ergoterapijos šakos bakalauro laipsnį,
  2. biomedicinos mokslų srities bakalauro laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją,
  3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Asmenys, turintys biomedicinos mokslų srities bakalauro laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją, studijų metu privalės išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tęstinių studijų institutas
Sportininkų g. 13, 92249 Klaipėda
(8 46) 39 85 71
(8 46) 39 85 72
administracija.tsi@ku.lt

 

Medicinos edukacijos katedra
Sportininkų g. 13, 92249 Klaipėda
(8 46) 39 85 87
mek.tsi@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016