Visuomeninė geografija

Valstybinis kodas
621L70002

Įgyjama kvalifikacija
Visuomeninės geografijos magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
90

Metinė studijų kaina
1560 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
8 vf

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Dalis dalykų gali būti dėstoma anglų kalba, bendradarbiaujant su užsienio šalių universitetais.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių mokslų fakultetas
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 50
(8 46) 39 86 52
dekanatas.smf@ku.lt

 

Socialinės geografijos katedra
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 61, (8 46) 39 86 74
sgk.smf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016