Europos studijos

Valstybinis kodas
621L20002

Įgyjama kvalifikacija
Politikos mokslų magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
90

Metinė studijų kaina
1680 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
5 vf

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių mokslų fakultetas
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 50
(8 46) 39 86 52
dekanatas.smf@ku.lt

 

Politikos mokslų katedra
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 63, (8 46) 39 86 73
pmk.smf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Tuesday August 9th, 2016