Kraštovaizdžio architektūra

Valstybinis kodas
621K13002

Įgyjama kvalifikacija
Kraštovaizdžio architektūros magistras, kraštovaizdžio architektas

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
1800 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
7 vf

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys architektūros, architektūrinio projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dizaino, interjero dizaino, paveldosaugos, regionų ir miestų planavimo, žemės naudojimo ir kraštovaizdžio planavimo, urbanistinės inžinerijos, žemėtvarkos, želdynų projektavimo, miestų ir rekreacinės miškininkystės, dekoratyviojo želdinimo, kraštovaizdžio geografijos, aplinkotvarkos, kraštotvarkos (iki 2010 m.) bakalauro laipsnį arba baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Architektūros, dizaino ir dailės katedra
K. Donelaičio a. 5, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 31
addk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016