Atlikimo menas (specializacijos – choro dirigavimas, dainavimas, džiazo ir populiarioji muzika, liaudies muzika, pučiamųjų ir styginių muzika)

Valstybinis kodas
621W30004

Įgyjama kvalifikacija
Muzikos magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
6307 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius pagal specializacijas

  • choro dirigavimas – 2 vf
  • dainavimas – 4 vf
  • džiazo ir populiarioji muzika – nėra
  • liaudies muzika  – nėra
  • pučiamųjų ir styginių muzika  – nėra

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos
Choro dirigavimas, dainavimas, džiazo ir populiarioji muzika, liaudies muzika, pučiamųjų ir styginių muzika

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Be stojamojo egzamino

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas 2015 m. arba 2016 m. pagal atitinkamas programas.

Su stojamuoju egzaminu

Priimami asmenys, baigę bakalauro studijas pagal muzikos krypties ar meno pedagogikos šakos studijų programas ir išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų atitinkamos specializacijos dalykų.

Stojamasis egzaminas

Choro dirigavimo specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: diriguoti du skirtingo stiliaus, charakterio chorinius kūrinius pagal bakalauro baigiamojo egzamino reikalavimus.
Pokalbis pasirinktos studijų programos, Lietuvos muzikinės kultūros, chorinio meno klausimais.

Dainavimo specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: atlikti vieną baroko epochos ariją, dvi operų ar operečių arijas, vieną lietuvių ir vieną užsienio kompozitorių originalius kūrinius.
Po egzamino vyksta pokalbis (testas).

Džiazo ir populiariosios muzikos specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: atlikti ne mažiau kaip 20 min trukmės solinę programą (svingo, bibopo, bliuzo, baladės ar pramoginės muzikos stiliaus kūrinius).
Po egzamino vyksta pokalbis (testas).

Liaudies muzikos specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas – pagroti stambios formos kūrinį ir dvi skirtingo charakterio pjeses.
Po egzamino vyksta pokalbis (testas).

Pučiamųjų ir styginių muzikos specializacija

Meninių įgūdžių tikrinimas: pučiamiesiems – pagroti stambios formos kūrinį ir dvi skirtingo charakterio pjeses, styginiams – pagroti polifoniją, stambios formos kūrinį ir dvi skirtingo charakterio pjeses, dirigentams – padiriguoti stambios formos kūrinį ir (žodžiu) išsamiai jį išanalizuoti.
Po egzamino vyksta pokalbis (testas).

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas stojantiems be stojamojo egzamino apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas stojantiems su stojamuoju egzaminu apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Tx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, T – stojamojo egzamino įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34, (8 46) 39 87 27
mk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016