Laivyno techninės eksploatacijos valdymas

Valstybinis kodas
621J60001

Įgyjama kvalifikacija
Jūrų technologijų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
2760 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
4 vf

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. technologijos mokslų srities bakalauro laipsnį,
  2. kitos srities bakalauro laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą,
  3. baigę laivų energetinių įrenginių eksploatavimo ir jūrų laivavedybos aukštojo mokslo koleginių studijų programas,
  4. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Asmenims, baigusiems laivų energetinių įrenginių eksploatavimo ir jūrų laivavedybos aukštojo mokslo koleginių studijų programas, studijų metu būtina išklausyti 30 kreditų papildomų studijų dalykų.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos universitetines studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Jūrų inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016