Profesinė etika ir etikos auditas

Valstybinis kodas
621V50005

Įgyjama kvalifikacija
Filosofijos magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės; 1,5 m. – nuolatinės sesijinės.

Studijų programos apimtis kreditais
90

Metinė studijų kaina
2100 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
Nuolatinės – 5 vf; nuolatinės sesijinės – nėra.

Studijų kalba
Lietuvių, anglų, rusų

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami, asmenys, turintys humanitarinių, socialinių mokslų ar menų srities bakalauro laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Filosofijos ir kultūrologijos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 17
fkk.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016