Dvasinis konsultavimas ir asistavimas

Valstybinis kodas
621V80005

Įgyjama kvalifikacija
Religijos studijų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
1740 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
5 vf

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 14
ksc.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016