Priėmimas į KU studijas » Magistrantūros studijos » Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas » Anglų ir kita užsienio (vokiečių / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Valstybinis kodas
621Q10010

Įgyjama kvalifikacija
Lingvistikos magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
2878 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
6 vf

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Papildoma informacija
Vokiečių, prancūzų kalbų grupės formuojamos įstojus.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. anglų / vokiečių / prancūzų filologijos arba lingvistikos bakalauro laipsnį,
  2. kitos srities bakalauro laipsnį ir baigę gretutines anglų filologijos krypties studijas ar pasiekę B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
(8 46) 39 86 02
dekanatas.humf@ku.lt

 

Europos kalbų katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 11
ekk.humf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016