Kraštovaizdžio archeologija

Valstybinis kodas
621V40002

Įgyjama kvalifikacija
Archeologijos magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
120

Metinė studijų kaina
2265 Eur

Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
6 vf

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami, asmenys, turintys humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių darbų, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 06
(8 46) 39 88 05
briai@ku.lt

 

Istorijos ir archeologijos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 21
iak.briai@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 13th, 2016