Viešasis administravimas

Kas tai?

Viešojo administravimo studijos suteiks nemažai šiuolaikiškų, kokybiškų žinių per gana trumpą laiką. Karjerai galėsi pasirengti be didelės įtampos, dirbdamas kartu su profesionaliais dėstytojais ir praktikais, gyvendamas prie Baltijos jūros. Nesitiki? Studijas sėkmingai jau baigė daugiau nei pusė tūkstančio absolventų ir jie tikrai neapsiriko.


Valstybinis kodas
612N70004

Įgyjama kvalifikacija
Viešojo administravimo bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės; 5 m. – ištęstinės.

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
1440 Eur (nuolatinės studijos), 1008 Eur (ištęstinės studijos)

Studijų kalba
Lietuvių, rusų (tik nuolatinėse studijose)

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Istorija 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba informacinės technologijos 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Šilutės rajono, Palangos m. savivaldybės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, Klaipėdos teritorinė muitinė, Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, AB DNB bankas, NORDEA bankas, Klaipėdos universitetas, Klaipėdos valstybinė kolegija, Birmingemo universitetas (Didžioji Britanija), VšĮ „Idėjų sektorius“, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, AB TEO, AB „Smiltynės perkėla“, UAB „Glassbel Baltic“, UAB „Sabelija“, UAB „Spainetos prekybos sistema“, UAB „Biuras“, ryšių su visuomene bendrovė „Integrity PR“, asociacija „Vartotojų švietimo forumas“.

Socialinių mokslų fakultetas
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 50
(8 46) 39 86 52
dekanatas.smf@ku.lt

 

Viešojo administravimo ir teisės katedra
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 65,  (8 46) 39 86 75
vatk.smf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016