Vadyba

Kas tai?

Vadyba yra mokslas apie Organizacijų veiklos valdymo dėsningumus, principus ir metodus. Studijuodami vadybą sužinosite, kaip veiksmingai siekti organizacijos tikslų, planuoti, organizuoti, vadovauti ir kontroliuoti organizacijos darbuotojus, finansus, fizinius išteklius ir informaciją. Studijuojant pagal vadybos programą suteiktos žinios ir įgyti gebėjimai leidžia eiti ne tik aukščiausio lygmens vadovo (prezidento, generalinio direktoriaus, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo), bet ir organizacijos funkcinio vadovo (personalo, finansų, gamybos ir rinkodaros direktoriaus) pareigas. Primename, kad šių darbuotojų reikia kiekvienai organizacijai, todėl VADYBOS MOKSLAS – TEISINGAS SPRENDIMAS.


Valstybinis kodas
612N20007

Įgyjama kvalifikacija
Vadybos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės; 6 m. – ištęstinės.
Ištęstinių studijų studentams suteikiama galimybė studijas baigti greičiau nei numatyta studijų planuose. Reali studijų trukmė priklausys nuo studento pasirinktų studijų kreditų skaičiaus per semestrą.

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
1440 Eur (nuolatinės studijos), 960 Eur (ištęstinės studijos)

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos
Prekybos vadyba, lyderystė

Papildoma informacija
Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.
Ištęstinėse studijose dalis studijų programos bus vykdoma nuotoliniu būdu.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Istorija 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

AB „DFDS SEAWAYS“, AB „DNB“, UADK „PZU Lietuva“, UAB „Balticum TV“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „Maxima LT“, AB „Kauno grūdai“, AB „Lietuvos paštas“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Avitelos prekyba“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Čili pica“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Klaipėdos logistika“, UAB „Vlasava“, UAB „Celsis“, UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, UAB „Omnitel“.

Socialinių mokslų fakultetas
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 50
(8 46) 39 86 52
dekanatas.smf@ku.lt

 

Vadybos katedra
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 66,  (8 46) 39 86 76
vk.smf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016