Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Socialinių mokslų fakultetas » Socialinė ekonominė geografija ir regionistika

Socialinė ekonominė geografija ir regionistika

Kas tai?

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus visuomenės geografijos specialistus, kurie suprastų visuomenės ir ūkio socialines-ekonomines problemas, jų erdvines priežastis, gebėtų kompleksiškai tirti įvairias regionų problemas ir teikti siūlymus (įgyvendinant nacionalines bei ES regionų plėtros programas) dėl darnios visuomenės bei ūkio plėtros regionuose.


Valstybinis kodas
612L70001

Įgyjama kvalifikacija
Visuomeninės geografijos bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės; 5 m. – ištęstinės.

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
1440 Eur (nuolatinės studijos), 1008 Eur (ištęstinės studijos)

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Ištęstinėse studijose dalis studijų programos bus vykdoma nuotoliniu būdu.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Geografija 0,4 brandos egzaminas
Matematika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos miesto savivaldybė, Valstybinė jūrų uosto direkcija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus oro uostas, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, UAB Klaipėdos jūrinių krovinių kompanija „Bega“, Klaipėdos rajono savivaldybė, Neringos mieto savivaldybė​, Šilutės rajono savivaldybė, VšĮ GIS centras, Socialinių tyrimų centras (Vilniuje), Lietuvos darbo birža, VšĮ asociacija „Klaipėdos regionas“, viešosiose regionų plėtros agentūrose, geografijos mokytojais mokyklose.

Socialinių mokslų fakultetas
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 50
(8 46) 39 86 52
dekanatas.smf@ku.lt

 

Socialinės geografijos katedra
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 61, (8 46) 39 86 74
sgk.smf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016