Sportiniai šokiai

Kas tai?

Programos tikslas – parengti plataus profilio choreografijos atlikėją ir specialistą, kuris galėtų vesti buitinio, šiuolaikinio, džiazo, pramoginio, tautinio, pasaulio tautų, klasikinio, istorinio šokių, lietuvių liaudies papročių, folkloro ir aerobikos pamokas bei pratybas, rengti ir treniruoti sportinių šokių šokėjus, be to, galėtų reikštis kaip atlikėjas išvardytose srityse; suteikti kuo daugiau žinių, kurios padėtų dirbti meninį kūrybinį darbą, kurti šokių kompozicijas, organizuoti renginius, šokių varžybas.


Valstybinis kodas
612W54001

Įgyjama kvalifikacija
Šokio bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
3180 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Stojamasis egzaminas

Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys:

 1. Klasikinis sportinis šokis. Iš vadovėlio The Ballroom Technique pradedančio studijuoti šokių mokytojo skyriaus – lėtojo valso 1–5 figūros, tango 1–7 figūros, lėtojo fokstroto 1–5 figūros, kvikstepo 1–8 figūros.
 2. Lotynų Amerikos šokis. Iš vadovėlio The Imperial Society of Teachers of Dancing pradedančio studijuoti šokių mokytojo skyriaus – sambos 1–7 figūros, ča ča 1–9 figūros, rumbos 1–9 figūros, pasodoblio 1–10 figūros, džaivo 1–8 figūros.

Egzamino metu stojantysis turi atlikti iš anksto paruoštą kiekvieno šokio nedidelės apimties derinį.

Pokalbis pasirinktos specialybės klausimais.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Didžioji dalis absolventų kuria savo sportinių šokių klubus arba dirba jau esamuose klubuose. Visoje Lietuvoje veikia daugiau kaip 30 sportinių šokių klubų. Žymiausi: viešoji įstaiga „Klaipėdos žingsnis“, Klaipėdos sportinių šokių klubas „Žuvėdra“, Palangos moksleivių klubas, Panevėžio sportinių šokių klubas „Rumba“, Tauragės m. sportinių šokių kolektyvas „Skrydis“, Vilniaus sportinių šokių klubas „Ratuto“.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Šokio katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 44
sk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016