Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Menų akademija » Parodų ir renginių dizainas

Parodų ir renginių dizainas

Kas tai?

Tai nauja originali studijų programa, parengta, atsižvelgiant į laikmečio diktuojamus poreikius. Pastaruoju metu jaučiamas profesionalaus požiūrio į organizuojamų gausių parodų, vietinių ar tarptautinių renginių estetiką, dizainą stygius. Ši tarpdisciplininė programa apima įvairių dizaino produktų kūrimą, produktų ir meno kūrinių pristatymą, viešųjų erdvių instaliacijas, suteikia žinių ir galimybę darbuotis moderniai projektuojant parodų ekspozicijas, estetiškai ir įtaigiai įrengiant teatrų ar koncertų salių scenas, apipavidalinant meninius renginius, šventes ir pan. Šią specialybę pasirinkusiajam būtinas operatyvus ir daugiaplanis meninis mąstymas.


Valstybinis kodas
612W20009

Įgyjama kvalifikacija
Dizaino bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
2160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Stojamasis egzaminas

Vizualinės raiškos ir kompozicijos stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys:

 1. Piešimas. Natiurmortas iš trijų geometrinių formų. Priemonės: A2 formato vatmano lapas, pieštukai. Trukmė 4 val. Vertinimo kriterijai: gebėjimas komponuoti objektus popieriaus lape, perteikti perspektyvą, objektų proporcijas, formos ypatumus, medžiagiškumą, šviesos ir tamsos santykį linijomis ir štrichais.
 2. Teminė kompozicija. Tema pateikiama egzamino komisijos. Priemonės: A2 formato lapas, pieštukai. Trukmė 4 val. Vertinimo kriterijai: komponavimas lape, temos atskleidimas.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventai gali dirbti įdomų kūrybinį darbą savarankiškai ar komandoje. Laukiami kultūros, pramogų centruose, teatruose, koncertų salėse, kitose privačiose ar valstybinėse organizacijose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, savivaldybių administracijose, visur, kur reikia profesionalaus įvairiapusiškų žinių ir meninių gebėjimų turinčio dizainerio.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Architektūros, dizaino ir dailės katedra
K. Donelaičio a. 5, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 31
addk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016