Muzikos pedagogika

Kas tai?

Muzikos pedagogikos studijų programa skirta tiems, kurie ne tik mėgsta muziką, patys muzikuoja, bet ir nori savo muzikavimo džiaugsmu dalintis su kitais: darželių ir meno mokyklėlių auklėtiniais, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniais, muzikos mokyklos ar meninio ugdymo centrų ugdytiniais. Muzikos mokytojo profesija garbinga ir įdomi – mokytojas sužadina norą pažinti muziką, muzikuoti, savo gyvenimą praturtinti muzikos menu.


Valstybinis kodas
612X14002

Įgyjama kvalifikacija
Meno pedagogikos, muzikos bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
1680 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,6 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
Motyvacijos įvertinimas. Asmenys, neišlaikę motyvacijos įvertinimo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Stojamasis egzaminas
Muzikinių gebėjimų tikrinimas.
Pagroti vieną kūrinį pasirinktu instrumentu (dviejų kūrinių grojimas keliais instrumentais būtų privalumas), padainuoti solo pasirinktą vokalinį kūrinį, gebėti analizuoti atliktus kūrinius (kompozitorius, žanras, tonacija, metras, tempas ir kt.).

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Motyvacijos vertinimo tvarkaraštis

Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašas

Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos Vydūno, Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“, Telšių muzikos mokykla, Telšių „Džiugo“ gimnazija, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla, Mažeikių „Gabijos“ gimnazija, Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla, Skuodo meno mokykla.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34, (8 46) 39 87 27
mk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016