Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Menų akademija » Lėlių ir objektų teatro režisūra

Lėlių ir objektų teatro režisūra

Kas tai?

Studijų programa skirta tiems, kuriems patinka piešti, konstruoti, kurti lėles ir spektaklius su lėlėmis, daiktais ir įvairiais mus supančiais objektais.


Valstybinis kodas
612W41002

Įgyjama kvalifikacija
Teatro bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
3180 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Stojamasis egzaminas

I turas. Atmintinai perskaityti eilėraštį, pasakėčią, prozos ištrauką; padainuoti, pašokti (pagal egzaminatorių pateiktą muziką), pagroti (jei moka).
II turas. Atlikti sceninį etiudą (remiantis savo gyvenimiška patirtimi) ir kitas egzaminatorių duotas užduotis.
III turas. Parodyti etiudą su lėle arba objektu. (Galima naudoti vieną ar daugiau lėlių ar objektų). Stojantysis (jeigu turi) laisva forma pateikia savo piešinių, tapybos, grafikos, fotografijos, lėlių eskizų ir kitų darbų aplanką.
Pokalbis. Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo meno, kultūros reiškinių bei visuomenės gyvenimo problemų suvokimas; studijų programos pasirinkimo motyvacija.
Paaiškinimas. Objektai tai mus supanti materija: vanduo, šviesa, daiktai, įvairios medžiagos (pvz., šaukštas, popieriaus lapas, lazerio spindulys, vanduo, smėlis ir kt.), kuriuos „atgaivinus“ kuriamas vaidinimas.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Baigę studijas absolventai dirba lėlių teatruose, kultūros ir švietimo įstaigose, kuria savo teatrus.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Teatro katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 40
tk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Tuesday August 9th, 2016