Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Menų akademija » Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas

Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas

Kas tai?

Tai inžinerinio pobūdžio su vyraujančiais meninės kūrybos komponentais programa. Kraštovaizdžio planuotojai rūpinasi miestų, kaimų ir gamtinių teritorijų kraštovaizdžiu. Tai plataus profilio specialistai, turintys architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio dizaino žinių, galintys dirbti su bendraisiais miestų planais, planuoti specialiuosius želdinius, rengti detaliuosius planus, individualius projektus. Gali dirbti su dideliais ir svarbiais projektais, užsiimti nekilnojamojo turto plėtra, įgyvendinti aplinkosauginius projektus.


Valstybinis kodas
612H93001

Įgyjama kvalifikacija
Kraštovaizdžio projektavimo bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
2160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Chemija arba fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai
Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Absolventai sėkmingai projektuoja savarankiškai ar architektų ir urbanistų kūrybinėse grupėse, dirba savivaldybių, nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, mokslo įstaigose, architektūrinio, kraštovaizdžio projektavimo įmonėse, konsultavimo įmonėse arba steigia savo įmones, kurios vykdo architektūros, urbanistikos, aplinkos planavimo ir dizaino, interjero, parkų kūrimo ir įrengimo, priežiūros ir daugelį kitų darbų.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Architektūros, dizaino ir dailės katedra
K. Donelaičio a. 5, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 31
addk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Thursday May 26th, 2016