Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Menų akademija » Kraštovaizdžio architektūra

Kraštovaizdžio architektūra

Kas tai?

Kraštovaizdžio architektūra – mus supančios aplinkos projektavimas, miesto erdvių formavimas, kraštovaizdžio elementų dizainas, viešųjų erdvių sprendimas. Baigusieji studijas geba projektuoti urbanistinius kompleksus, rengti kraštovaizdžio dizaino projektus. Kraštovaizdžio architekto diplomas pripažįstamas visose ES šalyse.


Valstybinis kodas
612K13001

Įgyjama kvalifikacija
Kraštovaizdžio architektūros bakalauras, kraštovaizdžio architektas

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
1680 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,5 stojamasis egzaminas
Matematika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Stojamasis egzaminas

 1. Dailės ir architektūros pažinimas. Užduoties tikslas − patikrinti stojančiųjų į menų srities kraštovaizdžio architektūros studijų programą specialiąsias žinias, įgytas mokantis pagal bendrojo lavinimo mokyklos dailės programą, įsitikinti, ar norintys studijuoti architektūrą domisi daile ir architektūra, įvertinti stojančiųjų bendrą meninį išprusimą. Užduotis suformuota testo (klausimyno) principu.
 2. Architektūrinių formų kompozicija. Egzamino metu reikia sukomponuoti (sukurti) įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje nesudėtingą architektūros objektą. Pagal pateiktą užduotį sukurta kompozicija turi būti pavaizduota ortogonaliose projekcijose ir perspektyviniame vaizde. Grafinė atlikimo technika – nespalvotas pieštukas, nenaudojant braižymo priemonių. Užduotis atliekama viename A3 formato lape.
 3. Atmintinis akademinis piešinys. Egzamino metu atmintiniam piešimui tekstine forma pateikiama užduotis, t. y. apibūdinami geometriniai tūriniai objektai (pvz., kubas, piramidė, rutulys ir t. t.), buityje naudojami daiktai ar baldai (pvz., ąsotis, kibiras, knyga, gaublys, kėdė, stalas ir t. t.). Jų išdėstymą erdvėje, vaizdavimo kryptį ir sukomponavimą lape stojantysis pateikia pats. Piešinys atliekamas grafito pieštuku, nenaudojant braižymo priemonių. Užduotis atliekama A3 formato vatmano lape.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai? 

Absolventai sėkmingai projektuoja savarankiškai ar architektų ir urbanistų kūrybinėse grupėse, dirba savivaldybių, nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, mokslo įstaigose, architektūrinio, kraštovaizdžio projektavimo įmonėse, konsultavimo įmonėse arba steigia savo įmones, kurios vykdo architektūros, urbanistikos, aplinkos planavimo ir dizaino, interjero, parkų kūrimo ir įrengimo, priežiūros ir daugelį kitų darbų.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Architektūros, dizaino ir dailės katedra
K. Donelaičio a. 5, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 31
addk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016