Choreografija

Kas tai?

Jeigu myli šokį, svajoji būti choreografu, šokių grupės, studijos ar kolektyvo vadovu ir atlikėju, siūlome rinktis choreografijos studijų programą, kurios tikslas – parengti plataus profilio šokio meno specialistą, aukštos kvalifikacijos choreografą, turintį profesinei veiklai būtinas kompetencijas, įgijusį šokio meno istorijos ir teorijos žinių, gebantį praktiškai taikyti įvairių šokio stilių metodikas.


Valstybinis kodas
612W51001

Įgyjama kvalifikacija
Šokio bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
3180 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Stojamasis egzaminas

Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys:

 1. Lietuvių tautinis šokis. Vertinama pagal kriterijus: pagrindinių šokio stiliaus elementų, žingsnių ir jų derinių atlikimo techniką, ritmikos pojūtį, muzikalumą.
 2. Klasikinis šokis. Vertinama pagal kriterijus: pagrindinių šokio stiliaus elementų, judesių bei šuolių atlikimo techniką ir meninius gebėjimus.

Egzaminų metu tikrinami fiziniai ir muzikiniai duomenys. Pokalbis pasirinktos specialybės ir bendraisiais šokio meno klausimais.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos koncertų salėje, kultūros centre „Žvejų rūmai“, Jaunimo centre, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre, visuose šalies muzikos ir meno mokyklų choreografijos skyriuose, Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos Baleto skyriuje, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto trupėje, Kauno valstybinio muzikinio teatro baleto trupėje, Valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje ,,Lietuva“, Modernaus ir šiuolaikinio šokio teatruose bei trupėse; Čikagos ir Klivlendo (JAV) tautinių šokių ansamblyje „Grandis“ ir jaunimo tautinių šokių grupėje „Švyturys“, Punsko (Lenkija) ir Sankt-Peterburgo (Rusija) lietuvių bendruomenių kultūros rūmuose; pavieniai absolventai dirba savo įkurtose baleto studijose – Čikagoje (JAV), Astyje (Italija), Sidnėjaus (Australija) Choreografijos centre.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Šokio katedra
K. Donelaičio a. 5, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 11
sk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016