Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Menų akademija » Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika)

Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika)

Kas tai?

Ši programa skirta tiems, kurie baigę muzikos mokyklas, gimnazijas ar kitas specialiąsias mokymo įstaigas su muzikine menine pakraipa, norėtų tęsti profesines studijas, toliau gilintis į muzikos meną, tobulinti pasirinkto muzikos instrumento valdymą ir tapti profesionaliais muzikos atlikėjais. Šiuo metu pučiamųjų ir styginių studijų programa gali rengti smuiko, alto, violončelės, kontraboso, gitaros, fleitos, klarneto, fagoto, obojaus, valtornos, trimito, trombono, eufonijos specialistus.


Valstybinis kodas
612W31002

Įgyjama kvalifikacija
Muzikos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
5160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų, rusų

Papildoma informacija
Studentams suteikiama galimybė rinktis „Pedagogikos” gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas (kaip egzamino dalis įskaitomas muzikologijos egzamino įvertinimas)* 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

* Neturintiems muzikologijos brandos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys.
Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Stojamasis egzaminas

Spec. instrumentas. Baigusiems konservatorijas spec. instrumentu (fleita, obojumi, klarnetu, saksofonu, trimitu, trombonu, tūba, mušamaisiais) reikia pagroti stambios formos kūrinio I arba II, III dalis ir pjesę. Nebaigusiems – dvi skirtingų stilių ir charakterių pjeses. Styginiais instrumentais (smuiku, altu, violončele, kontrabosu, gitara) reikia pagroti stambios formos I arba II, III dalis, 1 polifonijos dalį, 1 gamą, 1 etiudą ir 1 pjesę.
Pokalbis apie atliktų kūrinių autorius, jų kūrybą bei Lietuvos muzikinio gyvenimo aktualijas.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Styginių ir pučiamųjų instrumentų programos absolventai galės dirbti operos teatrų, simfoniniuose, kameriniuose ar pučiamųjų orkestruose, kurti kamerinius ansamblius ir atlikti kamerinę muziką, dalyvauti įvairių stilių ar žanrų muzikiniuose projektuose. Absolventai dirba Klaipėdos kameriniame orkestre, Klaipėdos muzikiniame teatre, Telšių muzikos, Šilutės meno mokyklose, Styginių kvartete „Musica Libera“.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34, (8 46) 39 87 27
mk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016