Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Menų akademija » Atlikimo menas (chorvedyba ir vargonininkavimas)

Atlikimo menas (chorvedyba ir vargonininkavimas)

Kas tai?

Ši studijų programa atnaujinta atsižvelgiant į šių dienų poreikius: kelti Lietuvos (ypač Klaipėdos regiono) bažnyčių chorų vadovų – vargonininkų profesinę kompetenciją, bendrą meninį lygį, sudaryti sąlygas būsimiems chorų vadovams plėsti darbo pasirinkimo galimybę. Absolventai gebės: profesionaliai atlikti – diriguoti, groti fortepijonu, vargonais, dainuoti, giedoti skirtingų stilių, žanrų ir formų muziką, išmanys muzikos interpretacijos tradicijas, muzikos kalbą, komponavimo techniką, istoriją.


Valstybinis kodas
612W31002

Įgyjama kvalifikacija
Muzikos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Metinė studijų kaina
5160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių, anglų, rusų

Papildoma informacija
Studentams suteikiama galimybė rinktis „Pedagogikos” gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Stojamasis egzaminas (kaip egzamino dalis įskaitomas muzikologijos egzamino įvertinimas)* 0,7 stojamasis egzaminas
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,1 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

* Neturintiems muzikologijos brandos egzamino įvertinimo įskaitomas muzikos dalyko metinis pažymys.
Asmenys, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.

Stojamasis egzaminas

Dirigavimas. Diriguoti du skirtingo stiliaus ir charakterio chorinius kūrinius: vienas kūrinys a cappella, kitas su akompanimentu. Padainuoti solo pasirinktą vokalinį kūrinį pačiam akompanuojant fortepijonu.

Pokalbis pasirinktos studijų programos, Lietuvos muzikinės kultūros, chorinio meno klausimais.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

Stojamųjų egzaminų tvarkos aprašas

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirba absolventai?

Kultūros ir švietimo įstaigose, bažnyčiose choro vadovo, dirigento, chormeisterio, vadybininko darbą su įvairiais vokaliniais, chorinio žanro meno kolektyvais. Geba dėstyti chorvedybos dalykus, užsiimti užklasine veikla mokyklose, vesti muzikos pamokas, vadovauti muzikinei liturgijai bažnyčiose, dainuoti profesionaliuose choruose, ansambliuose, savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.

Menų akademija
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 00
(8 46) 39 87 02
administratorius.ma@ku.lt

 

Muzikos katedra
K. Donelaičio g. 4, 92144 Klaipėda
(8 46) 39 87 34, (8 46) 39 87 27
mk.ma@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday June 6th, 2016