Priėmimas į KU studijas » Bakalauro studijos » Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas » Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija

Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerija

Kas tai?

Ambicingi SGD (suskystintųjų gamtinių dujų) terminalo plėtros tikslai – plėtoti Baltijos jūros regiono jūrinį ir antžeminį SGD verslą, Lietuvai tampant pasaulyje reikšmingu SGD centru. Tai atvers plačias verslo ir įdarbinimo galimybes. Tuo tikslu kuriamas SGD kompetencijų centras, o nuo 2016/17 studijų metų bus rengiami SGD profesionalai, paklausūs visame pasaulyje. Rengiant naują programą aktyviai dalyvavęs SGD terminalo kolektyvas yra pasiryžęs pasidalinti savo patirtimi su studentais tiek per paskaitas, tiek ir praktikų metu. Studijuodami įgysite žinių apie gamtines dujas nuo gavybos iki pateikimo vartotojui, mokysitės, kaip jas transportuoti tiek vandens, tiek sausumos keliais bei vamzdynais; įgysite SGD terminalų saugaus naudojimo ir techninės priežiūros pagrindus, mokėsite valdyti ir kontroliuoti vykdomus technologinius procesus, juos optimizuoti siekiant energetinio ir ekonominio efektyvumo.


 

Valstybinis kodas
612H50003

Įgyjama kvalifikacija
Jūrų inžinerijos bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Metinė studijų kaina
2160 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Pagrindiniai kriterijai

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Papildomi kriterijai
Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.

Minimalūs reikalavimai

Į pirmosios pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra:

 • ne mažesnis kaip 2, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2016 m.;
 • ne mažesnis kaip 1,8, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 m. ir 2015 m.;
 • ne mažesnis kaip 1, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2013 m. ir anksčiau.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Kur dirbs absolventai?

Kompleksinis inžinerinis parengimas užtikrina plačias absolventų įsidarbinimo galimybes jūriniuose ir kranto SGD terminaluose, dujų paskirstymo stotyse, SGD įrenginių, sistemų, transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto, eksploatavimo įmonėse, mokslo ir studijų, SGD sektoriaus veiklą prižiūrinčiose institucijose.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
(8 46) 39 86 82
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Jūrų inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt

Informacija atnaujinta: Monday May 23rd, 2016